જીબી-ટાઇપ -4 એસપી-હોઝ

વિગતો


Part no.: GB/T10544-2003 4SP
Application: Extremely high pressure hydraulics
Tube: oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 4 high tensile steel wire spirals
Cover: synthetic rubber abrasion, ozone and weather resistant
Temp range: -40℃ up to +125℃
ઉત્પાદન ક્ષમતા: દિવસ દીઠ 18000 મી

તકનીકી ડેટા કોષ્ટક

型号

પ્રકાર

内径 称 内径

આઈ.ડી.

外径 外径

ઓડી

外径 层 外径

મજબૂતીકરણ વ્યાસ

压力 压力

ડબલ્યુપી

压力 压力

પીપી

压力 爆破 压力

બી.પી.

半径 弯曲 半径

મીન. બેન્ડ ત્રિજ્યા

મીમીમીમીમીમીએમ.પી.એ.એમ.પી.એ.એમ.પી.એ.મીમી
4SP-131325.020.5±0.741.583.0166.0230
4SP-161628.024.0±0.735.070.0140.0250
4SP-191932.028.5 ± 0.735.070.0140.0300
4SP-222236.032.0 ± 0.832.064.0128.0320
4SP-252540.035.5±0.838.056.0112.0340
4SP-323248.043.0±0.921.042.084.0460
4SP-383854.049.0±0.918.537.074.0560
4SP-515138.063.0±0.916.533.033.0660

 

Related Products