• સરનામું: જિઆંગશન ટાઉન, યીન્ઝહો ડિસ્ટ્રિક્ટ, નિન્ગો, ચીન
  • ટેલ: +86-574-88450192
  • મોબાઇલ: + 86-15824530883
  • ફેક્સ: + 86-574-88450192
  • સ્કાયપે: vera201106
  • વોટ્સએપ / વાઇબર / ઇમો: + 86-15824530883